ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เปรียบเทียบวิธีมาตรฐานกับเทคนิคFT-IR วิเคราะห์คุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซลจากการจัดเก็บภายใต้สภาวะแวดล้อมจริงในระยะเวลานาน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เปรียบเทียบวิธีมาตรฐานกับเทคนิคFT-IR วิเคราะห์คุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซลจากการจัดเก็บภายใต้สภาวะแวดล้อมจริงในระยะเวลานาน
นักวิจัย : วชิราภรณ์ ทองบุญ , ชนธัญ ศศิธร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
วชิราภรณ์ ทองบุญ , ชนธัญ ศศิธร . (2554). เปรียบเทียบวิธีมาตรฐานกับเทคนิคFT-IR วิเคราะห์คุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซลจากการจัดเก็บภายใต้สภาวะแวดล้อมจริงในระยะเวลานาน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วชิราภรณ์ ทองบุญ , ชนธัญ ศศิธร . 2554. "เปรียบเทียบวิธีมาตรฐานกับเทคนิคFT-IR วิเคราะห์คุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซลจากการจัดเก็บภายใต้สภาวะแวดล้อมจริงในระยะเวลานาน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วชิราภรณ์ ทองบุญ , ชนธัญ ศศิธร . "เปรียบเทียบวิธีมาตรฐานกับเทคนิคFT-IR วิเคราะห์คุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซลจากการจัดเก็บภายใต้สภาวะแวดล้อมจริงในระยะเวลานาน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
วชิราภรณ์ ทองบุญ , ชนธัญ ศศิธร . เปรียบเทียบวิธีมาตรฐานกับเทคนิคFT-IR วิเคราะห์คุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซลจากการจัดเก็บภายใต้สภาวะแวดล้อมจริงในระยะเวลานาน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.