ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิธีการตรวจจับการคัดลอกวิดีโอในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ โดยใช้เนื้อหาในวิดีโอ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิธีการตรวจจับการคัดลอกวิดีโอในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ โดยใช้เนื้อหาในวิดีโอ
นักวิจัย : ลัดดา ปรีชาวีรกุล , จรรยา สายนุ้ย
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ลัดดา ปรีชาวีรกุล , จรรยา สายนุ้ย . (2554). วิธีการตรวจจับการคัดลอกวิดีโอในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ โดยใช้เนื้อหาในวิดีโอ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ลัดดา ปรีชาวีรกุล , จรรยา สายนุ้ย . 2554. "วิธีการตรวจจับการคัดลอกวิดีโอในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ โดยใช้เนื้อหาในวิดีโอ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ลัดดา ปรีชาวีรกุล , จรรยา สายนุ้ย . "วิธีการตรวจจับการคัดลอกวิดีโอในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ โดยใช้เนื้อหาในวิดีโอ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
ลัดดา ปรีชาวีรกุล , จรรยา สายนุ้ย . วิธีการตรวจจับการคัดลอกวิดีโอในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ โดยใช้เนื้อหาในวิดีโอ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.