ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษายีนที่ผลิตอิลิซิตันของเชื้อ Phytophtbora palmivora ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคในยางพาราและความสัมพันธ์กับความรุนแรงของเชื้อไอโซนเลทต่างๆ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษายีนที่ผลิตอิลิซิตันของเชื้อ Phytophtbora palmivora ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคในยางพาราและความสัมพันธ์กับความรุนแรงของเชื้อไอโซนเลทต่างๆ
นักวิจัย : นิอร จิรพงศธรกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
นิอร จิรพงศธรกุล . (2554). การศึกษายีนที่ผลิตอิลิซิตันของเชื้อ Phytophtbora palmivora ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคในยางพาราและความสัมพันธ์กับความรุนแรงของเชื้อไอโซนเลทต่างๆ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นิอร จิรพงศธรกุล . 2554. "การศึกษายีนที่ผลิตอิลิซิตันของเชื้อ Phytophtbora palmivora ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคในยางพาราและความสัมพันธ์กับความรุนแรงของเชื้อไอโซนเลทต่างๆ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นิอร จิรพงศธรกุล . "การศึกษายีนที่ผลิตอิลิซิตันของเชื้อ Phytophtbora palmivora ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคในยางพาราและความสัมพันธ์กับความรุนแรงของเชื้อไอโซนเลทต่างๆ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
นิอร จิรพงศธรกุล . การศึกษายีนที่ผลิตอิลิซิตันของเชื้อ Phytophtbora palmivora ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคในยางพาราและความสัมพันธ์กับความรุนแรงของเชื้อไอโซนเลทต่างๆ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.