ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแสดงออกของโปรตีนที่สัมพันธ์กับเชื้อก่อโรคและ/หรือพัฒนาการเจริญพันธุ์ของ รังไข่ในกุ้งแชบ๊วย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแสดงออกของโปรตีนที่สัมพันธ์กับเชื้อก่อโรคและ/หรือพัฒนาการเจริญพันธุ์ของ รังไข่ในกุ้งแชบ๊วย
นักวิจัย : ประภาพร อุทารพันธุ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประภาพร อุทารพันธุ์ . (2553). การแสดงออกของโปรตีนที่สัมพันธ์กับเชื้อก่อโรคและ/หรือพัฒนาการเจริญพันธุ์ของ รังไข่ในกุ้งแชบ๊วย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประภาพร อุทารพันธุ์ . 2553. "การแสดงออกของโปรตีนที่สัมพันธ์กับเชื้อก่อโรคและ/หรือพัฒนาการเจริญพันธุ์ของ รังไข่ในกุ้งแชบ๊วย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประภาพร อุทารพันธุ์ . "การแสดงออกของโปรตีนที่สัมพันธ์กับเชื้อก่อโรคและ/หรือพัฒนาการเจริญพันธุ์ของ รังไข่ในกุ้งแชบ๊วย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
ประภาพร อุทารพันธุ์ . การแสดงออกของโปรตีนที่สัมพันธ์กับเชื้อก่อโรคและ/หรือพัฒนาการเจริญพันธุ์ของ รังไข่ในกุ้งแชบ๊วย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.