ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประเมินฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และหาสารประกอบฟีนอลของสารสกัดเอทานอลพืช 88 ตัวอย่างในเขื่อนรัชชประภา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประเมินฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และหาสารประกอบฟีนอลของสารสกัดเอทานอลพืช 88 ตัวอย่างในเขื่อนรัชชประภา
นักวิจัย : สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์
คำค้น : Antioxidant, total phenolic contents
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ . (2554). ประเมินฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และหาสารประกอบฟีนอลของสารสกัดเอทานอลพืช 88 ตัวอย่างในเขื่อนรัชชประภา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ . 2554. "ประเมินฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และหาสารประกอบฟีนอลของสารสกัดเอทานอลพืช 88 ตัวอย่างในเขื่อนรัชชประภา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ . "ประเมินฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และหาสารประกอบฟีนอลของสารสกัดเอทานอลพืช 88 ตัวอย่างในเขื่อนรัชชประภา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ . ประเมินฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และหาสารประกอบฟีนอลของสารสกัดเอทานอลพืช 88 ตัวอย่างในเขื่อนรัชชประภา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.