ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การฉายรังสีแกมม่าเพื่อเพิ่มการสร้าง plumbagin จากรากเพาะเลี้ยงของเจตมูลเพลิงแดง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การฉายรังสีแกมม่าเพื่อเพิ่มการสร้าง plumbagin จากรากเพาะเลี้ยงของเจตมูลเพลิงแดง
นักวิจัย : ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์
คำค้น : Plumbago indica, Plumbago rosea, plumbagin, gamma-ray, root cultures
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ . (2553). การฉายรังสีแกมม่าเพื่อเพิ่มการสร้าง plumbagin จากรากเพาะเลี้ยงของเจตมูลเพลิงแดง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ . 2553. "การฉายรังสีแกมม่าเพื่อเพิ่มการสร้าง plumbagin จากรากเพาะเลี้ยงของเจตมูลเพลิงแดง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ . "การฉายรังสีแกมม่าเพื่อเพิ่มการสร้าง plumbagin จากรากเพาะเลี้ยงของเจตมูลเพลิงแดง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ . การฉายรังสีแกมม่าเพื่อเพิ่มการสร้าง plumbagin จากรากเพาะเลี้ยงของเจตมูลเพลิงแดง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.