ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจการสั่งใช้ยากลุ่ม Bisphosphonates ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจการสั่งใช้ยากลุ่ม Bisphosphonates ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
นักวิจัย : กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา
คำค้น : Bisphosphonates, , Chronic kidey disease, Prescription
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา . (2553). การสำรวจการสั่งใช้ยากลุ่ม Bisphosphonates ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา . 2553. "การสำรวจการสั่งใช้ยากลุ่ม Bisphosphonates ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา . "การสำรวจการสั่งใช้ยากลุ่ม Bisphosphonates ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา . การสำรวจการสั่งใช้ยากลุ่ม Bisphosphonates ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.