ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนา self-nanoemulsified system รูปแบบเพลเลตและยาเม็ดแบบลอยได้เพื่อเป็นระบบนำส่งเตตราไฮโดรเคอร์คูมินสำหรับรับประทาน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนา self-nanoemulsified system รูปแบบเพลเลตและยาเม็ดแบบลอยได้เพื่อเป็นระบบนำส่งเตตราไฮโดรเคอร์คูมินสำหรับรับประทาน
นักวิจัย : ฤดีกร วิวัฒนปฐพี
คำค้น : dissolution,absorption , pellet,floating tablet, , Tetrahydrocurcumin, Self-emulsifying system
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ฤดีกร วิวัฒนปฐพี . (2553). การพัฒนา self-nanoemulsified system รูปแบบเพลเลตและยาเม็ดแบบลอยได้เพื่อเป็นระบบนำส่งเตตราไฮโดรเคอร์คูมินสำหรับรับประทาน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ฤดีกร วิวัฒนปฐพี . 2553. "การพัฒนา self-nanoemulsified system รูปแบบเพลเลตและยาเม็ดแบบลอยได้เพื่อเป็นระบบนำส่งเตตราไฮโดรเคอร์คูมินสำหรับรับประทาน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ฤดีกร วิวัฒนปฐพี . "การพัฒนา self-nanoemulsified system รูปแบบเพลเลตและยาเม็ดแบบลอยได้เพื่อเป็นระบบนำส่งเตตราไฮโดรเคอร์คูมินสำหรับรับประทาน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
ฤดีกร วิวัฒนปฐพี . การพัฒนา self-nanoemulsified system รูปแบบเพลเลตและยาเม็ดแบบลอยได้เพื่อเป็นระบบนำส่งเตตราไฮโดรเคอร์คูมินสำหรับรับประทาน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.