ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัย: การตอบสนองผู้ใช้บริการสุขภาพในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขต 12 สงขลา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัย: การตอบสนองผู้ใช้บริการสุขภาพในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขต 12 สงขลา
นักวิจัย : ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา , พิสมัย วัฒนสิทธิ์ , สุกานดา บุญคง , สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง , วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา , พิสมัย วัฒนสิทธิ์ , สุกานดา บุญคง , สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง , วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร . (2554). โครงการวิจัย: การตอบสนองผู้ใช้บริการสุขภาพในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขต 12 สงขลา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา , พิสมัย วัฒนสิทธิ์ , สุกานดา บุญคง , สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง , วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร . 2554. "โครงการวิจัย: การตอบสนองผู้ใช้บริการสุขภาพในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขต 12 สงขลา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา , พิสมัย วัฒนสิทธิ์ , สุกานดา บุญคง , สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง , วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร . "โครงการวิจัย: การตอบสนองผู้ใช้บริการสุขภาพในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขต 12 สงขลา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา , พิสมัย วัฒนสิทธิ์ , สุกานดา บุญคง , สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง , วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร . โครงการวิจัย: การตอบสนองผู้ใช้บริการสุขภาพในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขต 12 สงขลา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.