ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทำนายปริมาณน้ำมันของทะลายปาล์มด้วยการประมวลผลภาพ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทำนายปริมาณน้ำมันของทะลายปาล์มด้วยการประมวลผลภาพ
นักวิจัย : ธเนศ เคารพาพงศ์ , ธเนศ เคารพาพงศ์ , มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ธเนศ เคารพาพงศ์ , ธเนศ เคารพาพงศ์ , มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ . (2557). การทำนายปริมาณน้ำมันของทะลายปาล์มด้วยการประมวลผลภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธเนศ เคารพาพงศ์ , ธเนศ เคารพาพงศ์ , มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ . 2557. "การทำนายปริมาณน้ำมันของทะลายปาล์มด้วยการประมวลผลภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธเนศ เคารพาพงศ์ , ธเนศ เคารพาพงศ์ , มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ . "การทำนายปริมาณน้ำมันของทะลายปาล์มด้วยการประมวลผลภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557. Print.
ธเนศ เคารพาพงศ์ , ธเนศ เคารพาพงศ์ , มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ . การทำนายปริมาณน้ำมันของทะลายปาล์มด้วยการประมวลผลภาพ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2557.