ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียที่ผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน การผลิต การทำบริสุทธิ์ และคุณสมบัติของสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียที่ผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน การผลิต การทำบริสุทธิ์ และคุณสมบัติของสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ
นักวิจัย : ศุภศิลป์ มณีรัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ศุภศิลป์ มณีรัตน์ . (2560). การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียที่ผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน การผลิต การทำบริสุทธิ์ และคุณสมบัติของสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศุภศิลป์ มณีรัตน์ . 2560. "การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียที่ผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน การผลิต การทำบริสุทธิ์ และคุณสมบัติของสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศุภศิลป์ มณีรัตน์ . "การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียที่ผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน การผลิต การทำบริสุทธิ์ และคุณสมบัติของสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2560. Print.
ศุภศิลป์ มณีรัตน์ . การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียที่ผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน การผลิต การทำบริสุทธิ์ และคุณสมบัติของสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2560.