ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องมือวัด IV Curve สำหรับทดสอบเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลก เปลี่ยนโปรตอน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องมือวัด IV Curve สำหรับทดสอบเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลก เปลี่ยนโปรตอน
นักวิจัย : ประจักษ์ แซ่อึ่ง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประจักษ์ แซ่อึ่ง . (2553). การพัฒนาเครื่องมือวัด IV Curve สำหรับทดสอบเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลก เปลี่ยนโปรตอน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประจักษ์ แซ่อึ่ง . 2553. "การพัฒนาเครื่องมือวัด IV Curve สำหรับทดสอบเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลก เปลี่ยนโปรตอน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประจักษ์ แซ่อึ่ง . "การพัฒนาเครื่องมือวัด IV Curve สำหรับทดสอบเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลก เปลี่ยนโปรตอน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
ประจักษ์ แซ่อึ่ง . การพัฒนาเครื่องมือวัด IV Curve สำหรับทดสอบเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลก เปลี่ยนโปรตอน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.