ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมของดินที่มีผลต่อการสร้างไบโอฟิล์มของ Burkholderia pseudomallei ในห้องปฏิบัติการ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมของดินที่มีผลต่อการสร้างไบโอฟิล์มของ Burkholderia pseudomallei ในห้องปฏิบัติการ
นักวิจัย : โสรัจสิริ เจริญสุดใจ
คำค้น : ห้องปฏิบัติการ , ทางสิ่งแวดล้อม , ผลต่อ , ไบโอฟิล์ม , pseudomallei , Burkholderia
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
โสรัจสิริ เจริญสุดใจ . (2551). ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมของดินที่มีผลต่อการสร้างไบโอฟิล์มของ Burkholderia pseudomallei ในห้องปฏิบัติการ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
โสรัจสิริ เจริญสุดใจ . 2551. "ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมของดินที่มีผลต่อการสร้างไบโอฟิล์มของ Burkholderia pseudomallei ในห้องปฏิบัติการ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
โสรัจสิริ เจริญสุดใจ . "ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมของดินที่มีผลต่อการสร้างไบโอฟิล์มของ Burkholderia pseudomallei ในห้องปฏิบัติการ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
โสรัจสิริ เจริญสุดใจ . ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมของดินที่มีผลต่อการสร้างไบโอฟิล์มของ Burkholderia pseudomallei ในห้องปฏิบัติการ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.