ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาชุดตรวจอย่างด่วนสำหรับการหาเชื้อ Burkholderia pseudomalleiจากตัวอย่างเลือดด้วยเทคโนโลยี การคัดแยกด้วยเม็ดบีดส์-โมโนโคลนัลแอนติบอดี ในสนามแม่เหล็ก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดตรวจอย่างด่วนสำหรับการหาเชื้อ Burkholderia pseudomalleiจากตัวอย่างเลือดด้วยเทคโนโลยี การคัดแยกด้วยเม็ดบีดส์-โมโนโคลนัลแอนติบอดี ในสนามแม่เหล็ก
นักวิจัย : สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน . (2554). การพัฒนาชุดตรวจอย่างด่วนสำหรับการหาเชื้อ Burkholderia pseudomalleiจากตัวอย่างเลือดด้วยเทคโนโลยี การคัดแยกด้วยเม็ดบีดส์-โมโนโคลนัลแอนติบอดี ในสนามแม่เหล็ก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน . 2554. "การพัฒนาชุดตรวจอย่างด่วนสำหรับการหาเชื้อ Burkholderia pseudomalleiจากตัวอย่างเลือดด้วยเทคโนโลยี การคัดแยกด้วยเม็ดบีดส์-โมโนโคลนัลแอนติบอดี ในสนามแม่เหล็ก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน . "การพัฒนาชุดตรวจอย่างด่วนสำหรับการหาเชื้อ Burkholderia pseudomalleiจากตัวอย่างเลือดด้วยเทคโนโลยี การคัดแยกด้วยเม็ดบีดส์-โมโนโคลนัลแอนติบอดี ในสนามแม่เหล็ก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน . การพัฒนาชุดตรวจอย่างด่วนสำหรับการหาเชื้อ Burkholderia pseudomalleiจากตัวอย่างเลือดด้วยเทคโนโลยี การคัดแยกด้วยเม็ดบีดส์-โมโนโคลนัลแอนติบอดี ในสนามแม่เหล็ก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.