ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โรคติดเชื้อจุลินทรีย์ที่สำคัญในแถบลุ่มแม่น้ำโขง: องค์ความรู้พื้นฐาน ชีววิทยา ระบาดวิทยา พยาธิวิทยาและภูมิคุ้มกัน การวินิจฉัย การควบคุมป้องกัน และการรักษา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โรคติดเชื้อจุลินทรีย์ที่สำคัญในแถบลุ่มแม่น้ำโขง: องค์ความรู้พื้นฐาน ชีววิทยา ระบาดวิทยา พยาธิวิทยาและภูมิคุ้มกัน การวินิจฉัย การควบคุมป้องกัน และการรักษา
นักวิจัย : วีระพงศ์ ลุลิตานนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ . (2553). โรคติดเชื้อจุลินทรีย์ที่สำคัญในแถบลุ่มแม่น้ำโขง: องค์ความรู้พื้นฐาน ชีววิทยา ระบาดวิทยา พยาธิวิทยาและภูมิคุ้มกัน การวินิจฉัย การควบคุมป้องกัน และการรักษา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ . 2553. "โรคติดเชื้อจุลินทรีย์ที่สำคัญในแถบลุ่มแม่น้ำโขง: องค์ความรู้พื้นฐาน ชีววิทยา ระบาดวิทยา พยาธิวิทยาและภูมิคุ้มกัน การวินิจฉัย การควบคุมป้องกัน และการรักษา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ . "โรคติดเชื้อจุลินทรีย์ที่สำคัญในแถบลุ่มแม่น้ำโขง: องค์ความรู้พื้นฐาน ชีววิทยา ระบาดวิทยา พยาธิวิทยาและภูมิคุ้มกัน การวินิจฉัย การควบคุมป้องกัน และการรักษา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ . โรคติดเชื้อจุลินทรีย์ที่สำคัญในแถบลุ่มแม่น้ำโขง: องค์ความรู้พื้นฐาน ชีววิทยา ระบาดวิทยา พยาธิวิทยาและภูมิคุ้มกัน การวินิจฉัย การควบคุมป้องกัน และการรักษา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.