ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาลักษณะทางชีวเคมีของเอนไซม์ acetyl-CoA carboxylase ที่ทนอุณหภูมิสูงจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่เจริญในบ่อน้ำร้อน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาลักษณะทางชีวเคมีของเอนไซม์ acetyl-CoA carboxylase ที่ทนอุณหภูมิสูงจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่เจริญในบ่อน้ำร้อน
นักวิจัย : สงกรานต์ เชื้อครุฑ , ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์
คำค้น : acetyl-CoA carboxylase enzymes, , biochemical characteristics, , photosynthetic bacteria, , บ่อน้ำร้อน , แบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่ชอบอุณหภูมิสูง , แบคทีเรียสีม่วงที่สะสมเม็ดกำมะถัน , โปรตีนที่มีหมู่ไบโอติน
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

Acetyl-CoA carboxylase เป็นเอนไซม์ที่มีความสำคัญในการเร่งปฏิกิริยา carboxylation ของ acetyl-CoA ไปเป็น malony-CoA ในกระบวนการสังเคราะห์กรดไขมันสายยาวในสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ แต่เอนไซม์นี้ทำหน้าที่ตรึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในสิ่งมีชีวิตพวกอาร์เคียเอนไซม์บริสุทธิ์ที่แยกได้จากสัตว์และแบคทีเรียจะมีกิจกรรมลดลงในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเมื่อนำไปบ่มที่อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียสนอกจากนี้ความคงตัวที่อุณหภูมิสูงของเอนไซม์ซึ่งแยกได้จากอาร์เคีย (Acidianus และ Metallosphaera) ยังต่ำกว่าอุณหภูมิที่มันเจริญอยู่งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะแยกเอนไซม์ acetyl-CoA carboxylase จากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงในบ่อน้ำร้อนให้บริสุทธิ์แบคทีเรียสังเคราะห์แสงไอโซเลท TWC12 เป็นแบคทีเรียสีม่วงที่สะสมเม็ดกำมะถันในเซลล์เจริญได้ที่อุณหภูมิสูงปานกลางเชื้อนี้แยกได้จากตัวอย่างดินโคลนและน้ำบริเวณบ่อน้ำร้อนในจังหวัดแพร่แบคทีเรียสามารถเจริญได้เร็วที่ช่วงอุณหภูมิ 50-59 องศาเซลเซียสโดยมี pyruvate เป็นแหล่งคาร์บอนที่ดีสำหรับการเจริญและมีซัลไฟด์เป็นตัวให้อิเลคตรอนแบคทีเรียชนิดนี้จัดอยู่ในกลุ่ม purple sulfur bacteria เนื่องจากมีการสะสมเม็ดกำมะถันภายในเซลล์เมื่อเลี้ยงเชื้อในสภาพไร้อากาศ-มีแสงเมื่อเชื้อเจริญในสภาพที่มีแสงอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียสเชื้อจะมีสีแดงเพราะเซลล์มีการสังเคราะห์คาโรทีนอยด์แบคทีเรียนี้ไม่สามารถเจริญได้ในสภาพการเลี้ยงเชื้อแบบมีอากาศ-ไม่มีแสงซึ่งแสดงให้เห็นว่าแบคทีเรียสังเคราะห์แสงไอโซเลท TWC12 เป็นเชื้อที่ต้องการแสงในการเจริญและต้องการอากาศในปริมาณที่น้อยมากเชื้อเจริญได้เร็วในอาหารที่มี pyruvate เป็นแหล่งคาร์บอนแต่เจริญได้ค่อนข้างช้าในอาหารที่มี acetate, malate และ succinate เชื้อไม่สามารถเจริญได้ในอาหารที่เติม glucose, fructose, glutamate, propionate และ butyrate แบคทีเรียสังเคราะห์แสงไอโซเลท TWC12 มีลักษณะคล้ายคลึงกับ Thermochromatum tepidum ซึ่งเป็นแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่ชอบอุณหภูมิสูงพบได้ในน้ำพุร้อน Mammoth ของอุทยานแห่งชาติ Yellowstone (Madigan, 1986) การตรวจนับจำนวนโปรตีนที่มีหมู่ biotin ในเซลล์แบคทีเรียสังเคราะห์แสงไอโซเลท TWC12 ทำได้ด้วยการเพาะเลี้ยงเชื้อในสภาพ photoheterotrophic condition ที่มี pyruvate เป็นแหล่งคาร์บอนอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียสนำโปรตีนภายในเซลล์มาแยกด้วยกระแสไฟฟ้าด้วยวิธี SDS-PAGE (10% gel) โปรตีนที่มีหมู่ biotin ถูกตรวจสอบด้วยการทำ Western blot ที่ใช้ avidin-HRP conjugate เป็นโปรตีนสำหรับตรวจวัดผลการทดลองพบว่าภายในเซลล์แบคทีเรียสังเคราะห์แสงไอโซเลท TWC12 มีจำนวนโปรตีนที่มีหมู่ biotin เพียง 1 ชนิดเท่านั้นซึ่งมีน้ำหนักโมเลกุลประมาณ 22 kDa ซึ่งโปรตีนนี้อาจเป็น biotin-carboxyl-carrier protein ของเอนไซม์ acetyl-CoA carboxylase ที่สามารถพบได้เป็นส่วนใหญ่ในแบคทีเรียและในอาร์เคียบางชนิดเอนไซม์ acetyl-CoA carboxylase จากเซลล์แบคทีเรียสังเคราะห์แสงไอโซเลท TWC12 ที่เจริญในสภาพ photoautotrophic และ photoheterotrophic conditions นี้ถูกทำให้บริสุทธิ์ด้วย streptavidin column เอนไซม์จะถูกชะออกมาจากคอลัมน์ด้วยบัพเฟอร์ที่มี D-biotin ความเข้มข้น 5. 0 มิลลิกรัม / มิลลิลิตร fraction ที่เก็บได้ 1 มิลลิลิตรจำนวน 40 fractions จะถูกนำมาตรวจสอบโปรตีนด้วยวิธี SDS-PAGE (12% gel) อย่างไรก็ตามไม่สามารถตรวจพบโปรตีนชนิดใดๆใน fractions ที่เก็บได้แม้จะเพิ่มปริมาณเซลล์ที่นำมาสกัดเอนไซม์มากถึง 27 กรัม (น้ำหนักสด) ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับ affinity column ที่ใช้หรืออาจเกิดจากคุณภาพของ D-biotin ที่ใช้ในการชะเอนไซม์ออกมาจากคอลัมน์

บรรณานุกรม :
สงกรานต์ เชื้อครุฑ , ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ . (2548). การศึกษาลักษณะทางชีวเคมีของเอนไซม์ acetyl-CoA carboxylase ที่ทนอุณหภูมิสูงจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่เจริญในบ่อน้ำร้อน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สงกรานต์ เชื้อครุฑ , ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ . 2548. "การศึกษาลักษณะทางชีวเคมีของเอนไซม์ acetyl-CoA carboxylase ที่ทนอุณหภูมิสูงจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่เจริญในบ่อน้ำร้อน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สงกรานต์ เชื้อครุฑ , ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ . "การศึกษาลักษณะทางชีวเคมีของเอนไซม์ acetyl-CoA carboxylase ที่ทนอุณหภูมิสูงจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่เจริญในบ่อน้ำร้อน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548. Print.
สงกรานต์ เชื้อครุฑ , ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ . การศึกษาลักษณะทางชีวเคมีของเอนไซม์ acetyl-CoA carboxylase ที่ทนอุณหภูมิสูงจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่เจริญในบ่อน้ำร้อน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2548.