ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคัดเลือก การผลิต และการสกัดสารปฏิชีวนะจาก rareactinomycetes ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อ Mycobactwria ที่ก่อโรคบางชนิดและเชื้อวัณโรคที่ดื้อยา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคัดเลือก การผลิต และการสกัดสารปฏิชีวนะจาก rareactinomycetes ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อ Mycobactwria ที่ก่อโรคบางชนิดและเชื้อวัณโรคที่ดื้อยา
นักวิจัย : สงกรานต์ เชื้อครุฑ
คำค้น : เชื้อวัณโรค , ดื้อยา , โรคบางชนิด , ฤทธิ์ยับยั้ง , Mycobactwria , rareactinomycetes , การคัดเลือก , การเจริญของเชื้อ , การผลิต , การสกัดสารปฏิชีวนะ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การคัดเลือก การผลิต และการสกัดสารปฏิชีวนะจาก rareactinomycetes ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อ Mycobactwria ที่ก่อโรคบางชนิดและเชื้อวัณโรคที่ดื้อยา

บรรณานุกรม :
สงกรานต์ เชื้อครุฑ . (2551). การคัดเลือก การผลิต และการสกัดสารปฏิชีวนะจาก rareactinomycetes ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อ Mycobactwria ที่ก่อโรคบางชนิดและเชื้อวัณโรคที่ดื้อยา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สงกรานต์ เชื้อครุฑ . 2551. "การคัดเลือก การผลิต และการสกัดสารปฏิชีวนะจาก rareactinomycetes ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อ Mycobactwria ที่ก่อโรคบางชนิดและเชื้อวัณโรคที่ดื้อยา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สงกรานต์ เชื้อครุฑ . "การคัดเลือก การผลิต และการสกัดสารปฏิชีวนะจาก rareactinomycetes ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อ Mycobactwria ที่ก่อโรคบางชนิดและเชื้อวัณโรคที่ดื้อยา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
สงกรานต์ เชื้อครุฑ . การคัดเลือก การผลิต และการสกัดสารปฏิชีวนะจาก rareactinomycetes ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อ Mycobactwria ที่ก่อโรคบางชนิดและเชื้อวัณโรคที่ดื้อยา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.