ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของหญ้าดอกขาวต่อเซลล์และจุลินทรีย์ในช่องปาก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของหญ้าดอกขาวต่อเซลล์และจุลินทรีย์ในช่องปาก
นักวิจัย : เกษสิริ วิศิษฐ์พรหม
คำค้น : จุลินทรีย์ในช่องปาก
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ทดสอบคุณสมบัติของสารสกัดจากหญ้าดอกขาวต่อเซลล์เนื้อเยื่อ และจุลินทรีย์ในช่องปาก โดยทดสอบความเป็นพิษและการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในช่องปาก ทั้งยังศึกษาผลในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ในช่องปาก เพื่อหาความเข้มข้นที่เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้ในอนาคต

บรรณานุกรม :
เกษสิริ วิศิษฐ์พรหม . (2551). ผลของหญ้าดอกขาวต่อเซลล์และจุลินทรีย์ในช่องปาก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เกษสิริ วิศิษฐ์พรหม . 2551. "ผลของหญ้าดอกขาวต่อเซลล์และจุลินทรีย์ในช่องปาก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เกษสิริ วิศิษฐ์พรหม . "ผลของหญ้าดอกขาวต่อเซลล์และจุลินทรีย์ในช่องปาก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
เกษสิริ วิศิษฐ์พรหม . ผลของหญ้าดอกขาวต่อเซลล์และจุลินทรีย์ในช่องปาก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.