ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณภาพของน้ำที่ใช้ในคลินิกทันตกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณภาพของน้ำที่ใช้ในคลินิกทันตกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร
นักวิจัย : ทศพล ปิยะปัทมินทร์
คำค้น : คลินิกทันตกรรม , Water quality , Dental Clinic , คุณภาพของน้ำ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

คุณภาพของน้ำที่ใช้ในคลินิกทันตกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร

บรรณานุกรม :
ทศพล ปิยะปัทมินทร์ . (2552). คุณภาพของน้ำที่ใช้ในคลินิกทันตกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ทศพล ปิยะปัทมินทร์ . 2552. "คุณภาพของน้ำที่ใช้ในคลินิกทันตกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ทศพล ปิยะปัทมินทร์ . "คุณภาพของน้ำที่ใช้ในคลินิกทันตกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
ทศพล ปิยะปัทมินทร์ . คุณภาพของน้ำที่ใช้ในคลินิกทันตกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.