ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากขมิ้นชันที่มีต่อตัวรับชนิดนิโคตินและมัสคารินิกในเนี้อสมองของหนูขาวใหญ่ที่ได้รับเอทานอล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากขมิ้นชันที่มีต่อตัวรับชนิดนิโคตินและมัสคารินิกในเนี้อสมองของหนูขาวใหญ่ที่ได้รับเอทานอล
นักวิจัย : ธนศักดิ์ เทียกทอง
คำค้น : เอทานอล , หนูขาวใหญ่ , สารสกัดจากขมิ้นชัน , มัสคารินิก , นิโคติน , เนี้อสมอง , turmeric extract , rats , nicotine receptors , muscarinic receptors , ethanol.
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากขมิ้นชันที่มีต่อตัวรับชนิดนิโคตินและมัสคารินิกในเนี้อสมองของหนูขาวใหญ่ที่ได้รับเอทานอล

บรรณานุกรม :
ธนศักดิ์ เทียกทอง . (2552). การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากขมิ้นชันที่มีต่อตัวรับชนิดนิโคตินและมัสคารินิกในเนี้อสมองของหนูขาวใหญ่ที่ได้รับเอทานอล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธนศักดิ์ เทียกทอง . 2552. "การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากขมิ้นชันที่มีต่อตัวรับชนิดนิโคตินและมัสคารินิกในเนี้อสมองของหนูขาวใหญ่ที่ได้รับเอทานอล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธนศักดิ์ เทียกทอง . "การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากขมิ้นชันที่มีต่อตัวรับชนิดนิโคตินและมัสคารินิกในเนี้อสมองของหนูขาวใหญ่ที่ได้รับเอทานอล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
ธนศักดิ์ เทียกทอง . การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากขมิ้นชันที่มีต่อตัวรับชนิดนิโคตินและมัสคารินิกในเนี้อสมองของหนูขาวใหญ่ที่ได้รับเอทานอล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.