ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลขอนแก่น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลขอนแก่น
นักวิจัย : สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์ , สมรภพ บรรหารักษ์ , เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์ , ประสบสุข ศรีแสนปาง , ผ่องพรรณ อรุณแสง , มยุรี ลี่ทองอิน , ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์ , สมรภพ บรรหารักษ์ , เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์ , ประสบสุข ศรีแสนปาง , ผ่องพรรณ อรุณแสง , มยุรี ลี่ทองอิน , ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์ . (2555). ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์ , สมรภพ บรรหารักษ์ , เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์ , ประสบสุข ศรีแสนปาง , ผ่องพรรณ อรุณแสง , มยุรี ลี่ทองอิน , ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์ . 2555. "ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์ , สมรภพ บรรหารักษ์ , เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์ , ประสบสุข ศรีแสนปาง , ผ่องพรรณ อรุณแสง , มยุรี ลี่ทองอิน , ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์ . "ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์ , สมรภพ บรรหารักษ์ , เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์ , ประสบสุข ศรีแสนปาง , ผ่องพรรณ อรุณแสง , มยุรี ลี่ทองอิน , ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์ . ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.