ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาอิทธิพลของสภาวะขาดน้ำต่อเมแทบอลิซึมของแอนโทไซยานินในข้าวพื้นเมืองที่มีสารแอนโทไซยานินสูง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาอิทธิพลของสภาวะขาดน้ำต่อเมแทบอลิซึมของแอนโทไซยานินในข้าวพื้นเมืองที่มีสารแอนโทไซยานินสูง
นักวิจัย : วัฒนา พัฒนากูล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วัฒนา พัฒนากูล . (2553). การศึกษาอิทธิพลของสภาวะขาดน้ำต่อเมแทบอลิซึมของแอนโทไซยานินในข้าวพื้นเมืองที่มีสารแอนโทไซยานินสูง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วัฒนา พัฒนากูล . 2553. "การศึกษาอิทธิพลของสภาวะขาดน้ำต่อเมแทบอลิซึมของแอนโทไซยานินในข้าวพื้นเมืองที่มีสารแอนโทไซยานินสูง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วัฒนา พัฒนากูล . "การศึกษาอิทธิพลของสภาวะขาดน้ำต่อเมแทบอลิซึมของแอนโทไซยานินในข้าวพื้นเมืองที่มีสารแอนโทไซยานินสูง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
วัฒนา พัฒนากูล . การศึกษาอิทธิพลของสภาวะขาดน้ำต่อเมแทบอลิซึมของแอนโทไซยานินในข้าวพื้นเมืองที่มีสารแอนโทไซยานินสูง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.