ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแสดงออกของ Claudin-3 และ claudin-4-like protein ในเหงือกปลาหางนกยูง Poecilia reticulata ที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวในระดับความเค็มต่างๆ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแสดงออกของ Claudin-3 และ claudin-4-like protein ในเหงือกปลาหางนกยูง Poecilia reticulata ที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวในระดับความเค็มต่างๆ
นักวิจัย : ละเอียด นาคกระแสร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ละเอียด นาคกระแสร์ . (2553). การแสดงออกของ Claudin-3 และ claudin-4-like protein ในเหงือกปลาหางนกยูง Poecilia reticulata ที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวในระดับความเค็มต่างๆ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ละเอียด นาคกระแสร์ . 2553. "การแสดงออกของ Claudin-3 และ claudin-4-like protein ในเหงือกปลาหางนกยูง Poecilia reticulata ที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวในระดับความเค็มต่างๆ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ละเอียด นาคกระแสร์ . "การแสดงออกของ Claudin-3 และ claudin-4-like protein ในเหงือกปลาหางนกยูง Poecilia reticulata ที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวในระดับความเค็มต่างๆ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
ละเอียด นาคกระแสร์ . การแสดงออกของ Claudin-3 และ claudin-4-like protein ในเหงือกปลาหางนกยูง Poecilia reticulata ที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวในระดับความเค็มต่างๆ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.