ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าสิรินธรและไรน้ำนางฟ้าไทยที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ II

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าสิรินธรและไรน้ำนางฟ้าไทยที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ II
นักวิจัย : ละออศรี เสนาะเมือง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ละออศรี เสนาะเมือง . (2554). การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าสิรินธรและไรน้ำนางฟ้าไทยที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ II.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ละออศรี เสนาะเมือง . 2554. "การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าสิรินธรและไรน้ำนางฟ้าไทยที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ II".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ละออศรี เสนาะเมือง . "การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าสิรินธรและไรน้ำนางฟ้าไทยที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ II."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
ละออศรี เสนาะเมือง . การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าสิรินธรและไรน้ำนางฟ้าไทยที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ II. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.