ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากชนิดของพรรณไม้ในพื้นที่ชุ่มน้ำ บริเวณลุ่มน้ำพองและลุ่มน้ำชี จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากชนิดของพรรณไม้ในพื้นที่ชุ่มน้ำ บริเวณลุ่มน้ำพองและลุ่มน้ำชี จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง . (2553). ความหลากชนิดของพรรณไม้ในพื้นที่ชุ่มน้ำ บริเวณลุ่มน้ำพองและลุ่มน้ำชี จังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง . 2553. "ความหลากชนิดของพรรณไม้ในพื้นที่ชุ่มน้ำ บริเวณลุ่มน้ำพองและลุ่มน้ำชี จังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง . "ความหลากชนิดของพรรณไม้ในพื้นที่ชุ่มน้ำ บริเวณลุ่มน้ำพองและลุ่มน้ำชี จังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง . ความหลากชนิดของพรรณไม้ในพื้นที่ชุ่มน้ำ บริเวณลุ่มน้ำพองและลุ่มน้ำชี จังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.