ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ลักษณะโครงสร้างของกะโหลก ผิวหนังและเส้นขนเพื่อแยกในระดับชนิดย่อยของกระรอกหลากสี Callosciurus finlaysoni ที่อาศัยอยุ่ในเขตจังหวัดจอนแก่น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ลักษณะโครงสร้างของกะโหลก ผิวหนังและเส้นขนเพื่อแยกในระดับชนิดย่อยของกระรอกหลากสี Callosciurus finlaysoni ที่อาศัยอยุ่ในเขตจังหวัดจอนแก่น
นักวิจัย : พรพิมล เจียระนัยปรีเปรม
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรพิมล เจียระนัยปรีเปรม . (2550). การใช้ลักษณะโครงสร้างของกะโหลก ผิวหนังและเส้นขนเพื่อแยกในระดับชนิดย่อยของกระรอกหลากสี Callosciurus finlaysoni ที่อาศัยอยุ่ในเขตจังหวัดจอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรพิมล เจียระนัยปรีเปรม . 2550. "การใช้ลักษณะโครงสร้างของกะโหลก ผิวหนังและเส้นขนเพื่อแยกในระดับชนิดย่อยของกระรอกหลากสี Callosciurus finlaysoni ที่อาศัยอยุ่ในเขตจังหวัดจอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรพิมล เจียระนัยปรีเปรม . "การใช้ลักษณะโครงสร้างของกะโหลก ผิวหนังและเส้นขนเพื่อแยกในระดับชนิดย่อยของกระรอกหลากสี Callosciurus finlaysoni ที่อาศัยอยุ่ในเขตจังหวัดจอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
พรพิมล เจียระนัยปรีเปรม . การใช้ลักษณะโครงสร้างของกะโหลก ผิวหนังและเส้นขนเพื่อแยกในระดับชนิดย่อยของกระรอกหลากสี Callosciurus finlaysoni ที่อาศัยอยุ่ในเขตจังหวัดจอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.