ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจหาการทำงานของเอนไซม์อะไมเลสในผลไม้ไทย และการพัฒนาใช้เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจหาการทำงานของเอนไซม์อะไมเลสในผลไม้ไทย และการพัฒนาใช้เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล
นักวิจัย : ศักดา ดาดวง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศักดา ดาดวง . (2553). การตรวจหาการทำงานของเอนไซม์อะไมเลสในผลไม้ไทย และการพัฒนาใช้เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศักดา ดาดวง . 2553. "การตรวจหาการทำงานของเอนไซม์อะไมเลสในผลไม้ไทย และการพัฒนาใช้เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศักดา ดาดวง . "การตรวจหาการทำงานของเอนไซม์อะไมเลสในผลไม้ไทย และการพัฒนาใช้เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
ศักดา ดาดวง . การตรวจหาการทำงานของเอนไซม์อะไมเลสในผลไม้ไทย และการพัฒนาใช้เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.