ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาเม็ดหลายชั้นฟู่ในน้ำสำหรับทำความสะอาดช่องปากที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเปลือกมังคุดและใบชาเพื่อลดกลิ่นปากและช่วยป้องกันฟันผุ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาเม็ดหลายชั้นฟู่ในน้ำสำหรับทำความสะอาดช่องปากที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเปลือกมังคุดและใบชาเพื่อลดกลิ่นปากและช่วยป้องกันฟันผุ
นักวิจัย : อนันต์ อุ่นอรุณ
คำค้น : mangosteen , oral , tea , tooth decay. , ฟันผุ , breath , leaves extracts , multi-layered liquid pillow
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จากการศึกษาวิจัยเปลือกมังคุดสกัดด้วยเมทานอลให้สารสกัดร้อยละ 29.10 โดยมีอัลฟ่าแมงโกสตินเป็นองค์ประกอบร้อยละ 30.45 ส่วนใบชาเขียวต้มกับน้ำที่ 100 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที แล้วนำไปทำให้แห้งด้วยวิธีไลโอฟิไลซ์ ให้สารสกัดร้อยละ 28.65 โดยมีแคทีชินเป็นองค์ประกอบร้อยละ 2.08 สารสกัดเปลือกมังคุดแสดงฤทธิ์ต้านเชื้อ Streptococcus mutans, Streptococcus sanguinis และ Porphyromonas gingivalis ค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ มีค่าเท่ากับ 7, 7 และ 14 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลำดับ คลอเฮกซิดีนซึ่งใช้เป็นสารเปรียบเทียบ มีค่าเท่ากับ 1.0 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ส่วนฤทธิ์ที่น่าสนใจของสารสกัดใบชาเขียวคือการต้านออกซิเดชั่น เมื่อทดสอบด้วย DPPH assay ได้ค่า EC50 เท่ากับ 4.46 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร กรดแอสคอร์บิกซึ่งใช้เป็นสารเปรียบเทียบ มีค่าเท่ากับ 4.84 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร หลังเก็บสารสกัดทั้งสองไว้นาน 18 เดือน สารสกัดเปลือกมังคุดซึ่งเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง ยังคงมีปริมาณอัลฟ่าแมงโกสติน อยู่ประมาณร้อยละ 88 ในขณะที่สารสกัดใบชาซึ่งเก็บไว้ในภาชนะปิด ป้องกันแสง และควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ 4 องศาเซลเซียส กลับมีปัญหาเรื่องความคงตัว คือมีปริมาณแคทีชิน เหลืออยู่เพียงร้อยละ 52 การเตรียมผงโซลิดดิสเพอร์สชั่นของสารสกัดเปลือกมังคุด ด้วยวิธี solvent and melt method โดยใช้อัตราส่วนสารสกัดเปลือกมังคุด:พีวีพี เค30:โพล็อกซาเมอร์ 188 เท่ากับ 1:4:1 ช่วยเพิ่มค่าการละลายน้ำของอัลฟ่าแมงโกสตินให้สูงถึง 8 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ในการพัฒนาตำรับยาเม็ดฟองฟู่ ตำรับที่เหมาะสมประกอบด้วย ผงโซลิดดิสเพอร์สชั่นของสารสกัดเปลือกมังคุด, สารสกัดจากใบชา, กรดซิตริก, กรดทาร์ทาริก, โซเดียมไบคาร์บอเนต, แมนนิทอล และ พีอีจี 6000 เท่ากับร้อยละ 5, 2, 9.1, 18.1, 30.8, 33 และ 2 ตามลำดับ ยาเม็ดฟองฟู่ในรูปแบบ single layer compression แตกกระจายตัวได้เร็วที่สุด รองลงมาคือ bi-layer compression และ compression coat การเก็บยาเม็ดฟองฟู่ในหลอดอะลูมิเนียมช่วยรักษาความคงตัวได้ดีกว่าการเก็บในโถป้องกันความชื้น


บรรณานุกรม :
อนันต์ อุ่นอรุณ . (2556). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาเม็ดหลายชั้นฟู่ในน้ำสำหรับทำความสะอาดช่องปากที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเปลือกมังคุดและใบชาเพื่อลดกลิ่นปากและช่วยป้องกันฟันผุ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อนันต์ อุ่นอรุณ . 2556. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาเม็ดหลายชั้นฟู่ในน้ำสำหรับทำความสะอาดช่องปากที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเปลือกมังคุดและใบชาเพื่อลดกลิ่นปากและช่วยป้องกันฟันผุ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อนันต์ อุ่นอรุณ . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาเม็ดหลายชั้นฟู่ในน้ำสำหรับทำความสะอาดช่องปากที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเปลือกมังคุดและใบชาเพื่อลดกลิ่นปากและช่วยป้องกันฟันผุ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556. Print.
อนันต์ อุ่นอรุณ . การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาเม็ดหลายชั้นฟู่ในน้ำสำหรับทำความสะอาดช่องปากที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเปลือกมังคุดและใบชาเพื่อลดกลิ่นปากและช่วยป้องกันฟันผุ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2556.