ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตภัณฑ์ภายนอกผสมสารสกัดฟีนิลบิวทานอยด์จากไพล เพื่อใช้บรรเทาอาการกล้ามเนื้ออักเสบ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตภัณฑ์ภายนอกผสมสารสกัดฟีนิลบิวทานอยด์จากไพล เพื่อใช้บรรเทาอาการกล้ามเนื้ออักเสบ
นักวิจัย : อนันต์ อุ่นอรุณ
คำค้น : musculoskeletal pain , Phenylbutazole extract , อาการกล้ามเนื้ออักเสบ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สารสกัดที่มีฟีนิลบิวทานอยด์ในปริมาณสูง(phenylbutanoid rich extract, PRE) เตรียมได้จากการกลั่นไหลกลับผงขมิ้นแห้งบดละเอียดกับเฮกเซนที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ทำซ้ำ 4 ครั้ง จากนั้นรวมสารสกัดเฮกเซนที่ได้ทั้งหมด นำไปผ่าน quick column chromatography (QCC) และ column chromatography (CC) โดยใช้สารผสมระหว่างเฮกเซนกับเอทิลอะซีเตตที่อัตราส่วนต่างๆ เป็นตัวชะ จากการวิเคราะห์ด้วย HPLC พบว่า PRE ที่เตรียมได้มีองค์ประกอบเป็น Compound D ร้อยละ10.5 และสาร DMPBD ร้อยละ 36.1 จากการศึกษาเรื่องความคงตัว พบว่า Compound D และ DMPBD ไม่คงตัวในสภาวะกรด (pH 2 - pH 4) และมีการสลายตัวอย่างเห็นได้ชัดที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตามไม่พบว่าการสัมผัสกับแสงมีผลต่อความคงตัวของสารทั้งสอง ในการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอักเสบ ทำการศึกษาในเซลล์ RAW 264.7 โดยดูผลยับยั้งการเปลี่ยนแปลงไนตริกออกไซด์ พบว่า PRE มีค่า IC50 เท่ากับ 8.78  0.61 g/ml.

บรรณานุกรม :
อนันต์ อุ่นอรุณ . (2554). การผลิตภัณฑ์ภายนอกผสมสารสกัดฟีนิลบิวทานอยด์จากไพล เพื่อใช้บรรเทาอาการกล้ามเนื้ออักเสบ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อนันต์ อุ่นอรุณ . 2554. "การผลิตภัณฑ์ภายนอกผสมสารสกัดฟีนิลบิวทานอยด์จากไพล เพื่อใช้บรรเทาอาการกล้ามเนื้ออักเสบ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อนันต์ อุ่นอรุณ . "การผลิตภัณฑ์ภายนอกผสมสารสกัดฟีนิลบิวทานอยด์จากไพล เพื่อใช้บรรเทาอาการกล้ามเนื้ออักเสบ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
อนันต์ อุ่นอรุณ . การผลิตภัณฑ์ภายนอกผสมสารสกัดฟีนิลบิวทานอยด์จากไพล เพื่อใช้บรรเทาอาการกล้ามเนื้ออักเสบ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.