ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์มอริน เพนตะอะซิเตท โดยใช้สารสกัดจากแก่นขนุนเป็นสารตั้งต้น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์มอริน เพนตะอะซิเตท โดยใช้สารสกัดจากแก่นขนุนเป็นสารตั้งต้น
นักวิจัย : เฉลิม ทรายอินทร์
คำค้น : substrate. , การสังเคราะห์มอริน เพนตะอะซิเตท , jackfruit extracts , , Morin peptide acetate synthesis ,
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การสังเคราะห์มอริน เพนตะอะซิเตท โดยใช้สารสกัดจากแก่นขนุนเป็นสารตั้งต้น

บรรณานุกรม :
เฉลิม ทรายอินทร์ . (2546). การสังเคราะห์มอริน เพนตะอะซิเตท โดยใช้สารสกัดจากแก่นขนุนเป็นสารตั้งต้น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เฉลิม ทรายอินทร์ . 2546. "การสังเคราะห์มอริน เพนตะอะซิเตท โดยใช้สารสกัดจากแก่นขนุนเป็นสารตั้งต้น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เฉลิม ทรายอินทร์ . "การสังเคราะห์มอริน เพนตะอะซิเตท โดยใช้สารสกัดจากแก่นขนุนเป็นสารตั้งต้น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546. Print.
เฉลิม ทรายอินทร์ . การสังเคราะห์มอริน เพนตะอะซิเตท โดยใช้สารสกัดจากแก่นขนุนเป็นสารตั้งต้น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2546.