ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเลพโตสไปราในหนูโดยการใช้เชื้อ Salmonella ที่ถูกทำให้อ่อนฤทธิ์ช่วยในการกระตุ้นโดยการให้ทางปาก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเลพโตสไปราในหนูโดยการใช้เชื้อ Salmonella ที่ถูกทำให้อ่อนฤทธิ์ช่วยในการกระตุ้นโดยการให้ทางปาก
นักวิจัย : เริงวิทย์ บุญโยม
คำค้น : เชื้อเลพโตสไปรา, , การให้ทางปาก, , Salmonella , vaccine vector, , immune
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเลพโตสไปราในหนูโดยการใช้เชื้อ Salmonella ที่ถูกทำให้อ่อนฤทธิ์ช่วยในการกระตุ้นโดยการให้ทางปาก

บรรณานุกรม :
เริงวิทย์ บุญโยม . (2555). การกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเลพโตสไปราในหนูโดยการใช้เชื้อ Salmonella ที่ถูกทำให้อ่อนฤทธิ์ช่วยในการกระตุ้นโดยการให้ทางปาก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เริงวิทย์ บุญโยม . 2555. "การกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเลพโตสไปราในหนูโดยการใช้เชื้อ Salmonella ที่ถูกทำให้อ่อนฤทธิ์ช่วยในการกระตุ้นโดยการให้ทางปาก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เริงวิทย์ บุญโยม . "การกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเลพโตสไปราในหนูโดยการใช้เชื้อ Salmonella ที่ถูกทำให้อ่อนฤทธิ์ช่วยในการกระตุ้นโดยการให้ทางปาก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
เริงวิทย์ บุญโยม . การกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเลพโตสไปราในหนูโดยการใช้เชื้อ Salmonella ที่ถูกทำให้อ่อนฤทธิ์ช่วยในการกระตุ้นโดยการให้ทางปาก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.