ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาและวิเคราะห์สารที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในไรน้ำนางฟ้าเพื่อประโยชน์ทางอาหารและยา II

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาและวิเคราะห์สารที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในไรน้ำนางฟ้าเพื่อประโยชน์ทางอาหารและยา II
นักวิจัย : คมศร ลมไธสง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
คมศร ลมไธสง . (2554). การศึกษาและวิเคราะห์สารที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในไรน้ำนางฟ้าเพื่อประโยชน์ทางอาหารและยา II.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
คมศร ลมไธสง . 2554. "การศึกษาและวิเคราะห์สารที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในไรน้ำนางฟ้าเพื่อประโยชน์ทางอาหารและยา II".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
คมศร ลมไธสง . "การศึกษาและวิเคราะห์สารที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในไรน้ำนางฟ้าเพื่อประโยชน์ทางอาหารและยา II."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
คมศร ลมไธสง . การศึกษาและวิเคราะห์สารที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในไรน้ำนางฟ้าเพื่อประโยชน์ทางอาหารและยา II. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.