ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการออกกำลังกายแบบฤาษีดัดตน แบบชี่กง และแบบผสมผสานต่อความเครียด และคุณภาพชีวิตในผู้หญิงที่ไม่ได้ออกกำลังการเป็นประจำ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการออกกำลังกายแบบฤาษีดัดตน แบบชี่กง และแบบผสมผสานต่อความเครียด และคุณภาพชีวิตในผู้หญิงที่ไม่ได้ออกกำลังการเป็นประจำ
นักวิจัย : อรวรรณ บุราณรักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อรวรรณ บุราณรักษ์ . (2553). ผลของการออกกำลังกายแบบฤาษีดัดตน แบบชี่กง และแบบผสมผสานต่อความเครียด และคุณภาพชีวิตในผู้หญิงที่ไม่ได้ออกกำลังการเป็นประจำ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อรวรรณ บุราณรักษ์ . 2553. "ผลของการออกกำลังกายแบบฤาษีดัดตน แบบชี่กง และแบบผสมผสานต่อความเครียด และคุณภาพชีวิตในผู้หญิงที่ไม่ได้ออกกำลังการเป็นประจำ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อรวรรณ บุราณรักษ์ . "ผลของการออกกำลังกายแบบฤาษีดัดตน แบบชี่กง และแบบผสมผสานต่อความเครียด และคุณภาพชีวิตในผู้หญิงที่ไม่ได้ออกกำลังการเป็นประจำ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
อรวรรณ บุราณรักษ์ . ผลของการออกกำลังกายแบบฤาษีดัดตน แบบชี่กง และแบบผสมผสานต่อความเครียด และคุณภาพชีวิตในผู้หญิงที่ไม่ได้ออกกำลังการเป็นประจำ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.