ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินผลการให้โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการการเคลื่อนไหวในทารกที่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่ามาตราฐานมาก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินผลการให้โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการการเคลื่อนไหวในทารกที่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่ามาตราฐานมาก
นักวิจัย : สุรัสวดี มรรควัลย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุรัสวดี มรรควัลย์ . (2545). การประเมินผลการให้โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการการเคลื่อนไหวในทารกที่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่ามาตราฐานมาก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุรัสวดี มรรควัลย์ . 2545. "การประเมินผลการให้โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการการเคลื่อนไหวในทารกที่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่ามาตราฐานมาก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุรัสวดี มรรควัลย์ . "การประเมินผลการให้โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการการเคลื่อนไหวในทารกที่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่ามาตราฐานมาก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2545. Print.
สุรัสวดี มรรควัลย์ . การประเมินผลการให้โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการการเคลื่อนไหวในทารกที่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่ามาตราฐานมาก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2545.