ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมทบโครงการหน้าที่ความสำคัญของโพลิเมอร์ฟิล์มของมิคเอต่อการกระตุ้นเซลล์เอ็นเค

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สมทบโครงการหน้าที่ความสำคัญของโพลิเมอร์ฟิล์มของมิคเอต่อการกระตุ้นเซลล์เอ็นเค
นักวิจัย : สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์
คำค้น : site direct mutagenesis , MICA allelic , cervical cancer
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ . (2545). สมทบโครงการหน้าที่ความสำคัญของโพลิเมอร์ฟิล์มของมิคเอต่อการกระตุ้นเซลล์เอ็นเค.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ . 2545. "สมทบโครงการหน้าที่ความสำคัญของโพลิเมอร์ฟิล์มของมิคเอต่อการกระตุ้นเซลล์เอ็นเค".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ . "สมทบโครงการหน้าที่ความสำคัญของโพลิเมอร์ฟิล์มของมิคเอต่อการกระตุ้นเซลล์เอ็นเค."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2545. Print.
สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ . สมทบโครงการหน้าที่ความสำคัญของโพลิเมอร์ฟิล์มของมิคเอต่อการกระตุ้นเซลล์เอ็นเค. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2545.