ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพ Hep-2- cell line ที่เพาะเลี้ยงเองกับน้ำยาสำเร็จรูปในการตรวจวัด ANA ในตัวอย่างผู้ป่วยโรครูมาติกส์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพ Hep-2- cell line ที่เพาะเลี้ยงเองกับน้ำยาสำเร็จรูปในการตรวจวัด ANA ในตัวอย่างผู้ป่วยโรครูมาติกส์
นักวิจัย : วิญญู วงศ์ประทุม
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิญญู วงศ์ประทุม . (2550). การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพ Hep-2- cell line ที่เพาะเลี้ยงเองกับน้ำยาสำเร็จรูปในการตรวจวัด ANA ในตัวอย่างผู้ป่วยโรครูมาติกส์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิญญู วงศ์ประทุม . 2550. "การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพ Hep-2- cell line ที่เพาะเลี้ยงเองกับน้ำยาสำเร็จรูปในการตรวจวัด ANA ในตัวอย่างผู้ป่วยโรครูมาติกส์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิญญู วงศ์ประทุม . "การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพ Hep-2- cell line ที่เพาะเลี้ยงเองกับน้ำยาสำเร็จรูปในการตรวจวัด ANA ในตัวอย่างผู้ป่วยโรครูมาติกส์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
วิญญู วงศ์ประทุม . การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพ Hep-2- cell line ที่เพาะเลี้ยงเองกับน้ำยาสำเร็จรูปในการตรวจวัด ANA ในตัวอย่างผู้ป่วยโรครูมาติกส์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.