ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจหาเชื้อมัยโคแบคทีเรียโดยวิธีพีซีอาร์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจหาเชื้อมัยโคแบคทีเรียโดยวิธีพีซีอาร์
นักวิจัย : ศิริลักษณ์ ธีระภูธร
คำค้น : การตรวจหาเชื้อมัยโคแบคทีเรียโดยวิธีพีซีอาร์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การตรวจหาเชื้อมัยโคแบคทีเรียโดยวิธีพีซีอาร์

บรรณานุกรม :
ศิริลักษณ์ ธีระภูธร . (2554). การตรวจหาเชื้อมัยโคแบคทีเรียโดยวิธีพีซีอาร์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศิริลักษณ์ ธีระภูธร . 2554. "การตรวจหาเชื้อมัยโคแบคทีเรียโดยวิธีพีซีอาร์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศิริลักษณ์ ธีระภูธร . "การตรวจหาเชื้อมัยโคแบคทีเรียโดยวิธีพีซีอาร์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
ศิริลักษณ์ ธีระภูธร . การตรวจหาเชื้อมัยโคแบคทีเรียโดยวิธีพีซีอาร์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.