ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโครงร่างที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเซลล์กระดูกอ่อนจากเซลล์ต้นกำเนิด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโครงร่างที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเซลล์กระดูกอ่อนจากเซลล์ต้นกำเนิด
นักวิจัย : เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ . (2553). การพัฒนาโครงร่างที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเซลล์กระดูกอ่อนจากเซลล์ต้นกำเนิด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ . 2553. "การพัฒนาโครงร่างที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเซลล์กระดูกอ่อนจากเซลล์ต้นกำเนิด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ . "การพัฒนาโครงร่างที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเซลล์กระดูกอ่อนจากเซลล์ต้นกำเนิด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ . การพัฒนาโครงร่างที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเซลล์กระดูกอ่อนจากเซลล์ต้นกำเนิด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.