ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาอนุภาคนาโนแบบพุ่งเป้าต่อลิแกนด์ของเอ็นเตจีทูดีโดยใช้ชิ้นส่วนของแอนติบอดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งท่อน้ำดีในห้องทดลอง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาอนุภาคนาโนแบบพุ่งเป้าต่อลิแกนด์ของเอ็นเตจีทูดีโดยใช้ชิ้นส่วนของแอนติบอดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งท่อน้ำดีในห้องทดลอง
นักวิจัย : ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ . (2553). การพัฒนาอนุภาคนาโนแบบพุ่งเป้าต่อลิแกนด์ของเอ็นเตจีทูดีโดยใช้ชิ้นส่วนของแอนติบอดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งท่อน้ำดีในห้องทดลอง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ . 2553. "การพัฒนาอนุภาคนาโนแบบพุ่งเป้าต่อลิแกนด์ของเอ็นเตจีทูดีโดยใช้ชิ้นส่วนของแอนติบอดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งท่อน้ำดีในห้องทดลอง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ . "การพัฒนาอนุภาคนาโนแบบพุ่งเป้าต่อลิแกนด์ของเอ็นเตจีทูดีโดยใช้ชิ้นส่วนของแอนติบอดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งท่อน้ำดีในห้องทดลอง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ . การพัฒนาอนุภาคนาโนแบบพุ่งเป้าต่อลิแกนด์ของเอ็นเตจีทูดีโดยใช้ชิ้นส่วนของแอนติบอดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งท่อน้ำดีในห้องทดลอง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.