ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Zou, Chenji
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Fan, Zhanxi 1
2 Zhu, Jianhui 1
3 Ai, Wei 1
4 Liu, Jinping 1
5 Yu, Ting 1
6 Jiang, Jian 1
7 Zhang, Hua 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1