ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Zhuo, Xiaozhu
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Zhang, Juan 1
2 Yin, Zongyou 1
3 Zhang, Hua 1
4 Venkatraman, Subbu S. 1
5 Wu, Tom 1
6 Boey, Freddy Yin Chiang 1
7 Li, Gong Ping 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
ผลงานวิจัย