ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Zhu, Yuhe
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wang, Wei 4
2 Watari, Fumio 2
3 Li, Jiajia 1
4 Zhao, Qian 1
5 Akasaka, Tsukasa 1
6 Ai, Hongjun 1
7 Yokoyama, Atsuro 1
8 Omori, Mamoru 1
9 Jia, Xingya 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2555 2