ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Zhu, Xiaoneng
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Zhu, Xiaoneng.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wang, Jing 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2552 1
ผลงานวิจัย