ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Zhu, Tao
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Liu, Zhong-Fan 2
2 He, Hui-Xin 2
3 Zhang, Hua 2
4 Zhang, Hao-Li 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2543 1
2 2542 1