ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Zhu, Jia
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Zheng, Liyan 1
2 Zhu, Bowen 1
3 Wang, Weina 1
4 Meng, Fanben 1
5 Chen, Xiaodong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
ผลงานวิจัย