ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Zhu, Guang
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sun, Changqing 2
2 Sun, Zhuo 2
3 Lv, Tian 2
4 Chen, Taiqiang 1
5 Zhao, Qingfei 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1