ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Zhou, Yanlong
หน่วยงาน Central Queensland University, Australia
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Guo, Wanwu 1
2 Chen, Mou 1
3 School of Engineering and Technology (2013-) 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
ผลงานวิจัย