ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Zhou, Xin
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Zhou, Xin.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wang, Jianjun 1
2 Song, Yanlin 1
3 Li, Huiling 1
4 Xu, Shun 1
5 Li, Shuzhou 1
6 Shi, Wenxiong 1
7 He, Min 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2550 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Investigating the effects of solid surfaces on ice nucleation
ปี พ.ศ. 2550
2 Gene selection for DNA microarray data.