ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Zhou, Jie.
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Zhou, Jie
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chung, Ning Ning 2
2 Lai, Choy Heng 2
3 Chew, Lock Yue 2
4 Chen, Guanrong 1
5 Xiao, Gaoxi 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 3