ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Zhou, Jie
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Zhou, Jie.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chew, Lock Yue 2
2 Chen, Guanrong 1
3 Xiao, Gaoxi 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 3